Szabályzat

Szabályzat:

Az ETC szabályzat az ETC engedélyével került felhasználásra, de módosításra kerültek!

Regisztráció:
Minden fajt tudományos névvel kell regisztrálni, pl: gímszarvas – Cervus elaphus. A versenyzőnek minden nevezett preparátumot egy időben kell leadnia a verseny előtt megadott időintervallumban, minden munkát egyszerre.
Minden preparátumot előre kell nevezni, helyszíni nevezés nincs. Az első, kedvezményes nevezési határidő 2019 szeptember 30, a második, végső nevezési határidő 2020 január 15. További részletek a regisztrációs űrlapon találhatók. A január 15 után beérkezett jelentkezéseket nem áll módunkban elfogadni.

Felelősségvállalás

Azzal, hogy aláírja a nevezési űrlapot, vagy elküldi online a nevezését a FeHoVa Nemzetközi Nyílt Preparátorversenyre, felmenti a szervezőket és a FeHoVa Nemzetközi Nyílt Preparátorverseny szervezőit és megbízottjait a kártérítés alól a verseny ideje alatt.

Így a FeHoVa Nemzetközi Nyílt Preparátorversenyre nevezett munkák a tulajdonos saját felelősségére állítja ki. Ajánlott a munkákra biztosítást kötni.

A Biztosítás
1. Felelősségbiztosítás
A Szerződő Fél a HUNGEXPO területén tevékenysége időtartamára, kiállítói, valamint saját kivitelezésben és/vagy alvállalkozói által végzett építői (berendezői, bontói stb.) minőségében és felelősségéből eredő véletlen, váratlan (balesetszerű) károkozásaira érvényes felelősségbiztosítással kell rendelkezzen.
2. A Felelősségbiztosítási Díj
A kötelező felelősségbiztosítás díja (a továbbiakban: a „Biztosítási Díj”) a Jelentkezési Íven meghirdetett kedvezmények nélküli Helydíj 1%-a. A Szerződő Felet ezzel kapcsolatban a Helydíjszámlára vonatkozó fizetési kötelezettség terheli.
A kötelező Kiállítási Biztosítási Díjat a biztosító megbízásából és annak javára a HUNGEXPO a helydíjszámlában számlázza ki és szedi be.
3. Fedezet
A megfizetett Biztosítási Díj ellenében a Biztosító a Kiállító és/vagy építő (berendező, bontó stb.) alvállalkozó helyett – az önrész kivételével – megtéríti a HUNGEXPO területén okozott mindazon véletlen, váratlan (balesetszerű) károkat, amelyekért a károkozó kiállítói és/vagy építői (berendezői, bontói stb.) minőségében a magyar polgári jog szabályai szerint kártérítési kötelezettséggel tartozik. A Kiállító az alvállalkozója által okozott kárért az alvállalkozójával
egyetemlegesen felelős a HUNGEXPO vagy harmadik személy vonatkozásában.
4. Egyéb biztosítás
A felelősségbizosítás mellett, nem kötelező jelleggel, a Kiállítók biztosítást köthetnek exponátumaikra, installációikra és egyéb, a HUNGEXPO területén lévő tárgyaikra. E biztosítás elmaradásából vagy késedelmes megkötéséből származó
károk a Kiállítót terhelik.

Média:
A versenyzők beleegyeznek azzal, hogy nevezésüket elküldik a FeHoVa Nemzetközi Nyílt Preparátorversenyre, hogy képek jelennek meg róluk, és a nevezett munkákról, illetve nevük publikálva lesz nyomtatott és online formában. (pl. FeHoVa Nemzetközi Nyílt Preparátorverseny honlapja, ETC- honlap, Preparátor magazinok)

Bírálat:
Minden beadott pályaművet a „Professzionális” és a „Kezdő” divízióban egy, a „Mester” divízióban pedig két bíró fog elbírálni. Minden munka teljes bírálati lapot kap bírói megjegyzésekkel azokra a területekre fókuszálva amin még javítani kell, illetve amik kiemelkedően jól lettek elkészítve.

Bírálati lapok:

A hivatalos ETC bírálati lapok lesznek felhasználva minden kategóriában.
A kitöltött bírálati lapokat megkapják  a versenyzők, egy másolat pedig a szervezőknél marad.

Fő kategóriák:

A FeHoVa Nemzetközi Nyílt Preparátorversenyre csak természetes darabokkal lehet nevezni: A használt technikától független, a borítás (bőr, szőr, tollak, pikkelyek és csontok) eredeti kell, hogy legyen.
Minden technika megengedett amivel élethű darabokat lehet gyártani ( pl: hagyományos preparálás, PEG-darabok, fagyasztva szárítás, kevert technikák, öntvény madár lábak és csőrök).

Nevezés több divízióba:
Nincs lehetőség egy versenyzőnek egy állatkategóriában több divízióba nevezni. Például, nem nevezhet egy madarat (mérettől függetlenül) a „Professzionális Divízióba” és a „Mester Divízióba” egy időben. Ha a „Mester Divízióba” nevez egy madarat, a „Professzionális Divízió” nyitva áll ön előtt, hogy emlősökkel nevezzen. Ugyanez érvényes a „Fejpreparátumok”, csoportra is.

Több nevezés:
A maximum nevezés 8 darab minden versenyző számára minden Kategóriában (Kezdő és Professzionális Divízió) és az Alkategóriákban is (Mester divízió). Tilos álnév alatt nevezni több darabot.

Általános Divíziók és Díjak:
Kezdő Divízió (N)
Ez a divízió nyitott mindenki számára aki kevesebb mint 5 éve foglalkozik preparálással (gyakornoki idő is beleértendő) Ha egy versenyző indul a Kezdő Divízióba, nem indulhat a Professzionális és Mester Divízióba.
NB kategória: Madarak
NM kategória: Emlősök
NG kategória: Fejpreparátumok (csak emlősök)
NF: Halak
NRA: Kétéltűek
NSK: Csontvázak
NAG: Állatcsoportok
NRP: Reprodukciók

Díjak: Színes rozetták az elért pontoktól függően, részvételi diploma.

Csak az első három legmagasabb pontszámú versenyző kapja a „Első / Második / Harmadik Díj a Kezdő Divízióban” (kék/piros/sárga szalag). Legalább 90 pont szükséges az Első Díj eléréséhez (közepes méretű kék szalag, “Kezdő Kategória Első Díj” felirattal). Ha nincs olyan munka, mely több, mint 89 pontot ért el, akkor csak “Kezdő Kategória Második Díj” lesz kiadva (közepes méretű piros szalag “Kezdő Kategória Második Díj” felirattal). Ha nincs olyan pályamunka, mely 79-nél több pontot ért el a kategóriában, akkor csak a “Kezdő Kategória Harmadik Díj” cím lesz kiadva (közepes méretű, sárga szalag “Kezdő Kategória Harmadik Díj” felirattal).

Professzionális Divízió (P)
Ez a divízió nyitott mindenki számára, aki nem kapott még kék szalagot a „Mester Divízióban” Preparátor Európabajnokságon / Versenyen / vagy Világbajnokságon az adott kategóriában. Nem nevezhetnek volt Európabajnokok 2006 előtti időszakból sem ( 1. / 2. / 3. helyezett a kategóriában).

PB kategória: Madarak
PM kategória: Emlősök
PG kategória: Fejpreparátumok (csak emlősök)
PF: Halak
PRA: Kétéltűek
PSK: Csontvázak
PAG: Állatcsoportok
PRP: Reprodukciók

Díjak: Színes rozetták az elért pontoktól függően, részvételi diploma.
Csak az első három legmagasabb pontszámú versenyző kapja a „Első / Második / Harmadik Díj a Professzionális Divízióban” (kék/piros/sárga szalag). Legalább 90 pont szükséges az Első / Második / Harmadik Díj kiadásához. Egy versenyző egy kategóriában csak egy Díjat kaphat.

Mester Divízió
Ez a divízió nyitott minden preparátor számára, és a legmagasabb szintet reprezentálja a FeHoVa Nemzetközi Nyílt Preparátorversenyen. A versenyzőnek magának kell eldöntenie, hogy végzett-e a tanulási folyamatokkal, és készen áll-e, hogy Mester divízióban induljon.

A cserzésen és a műszemeken kívül mindennek saját készítésűnek kell lennie. Ha vásárolt műanyag bábut használnak, azt jól láthatóan meg kell változtatni (ezt dokumentálni kell). Egyéb megvásárolható termékek nem engedélyezettek ebben a divízióban.
Ez a preparátumra vonatkozik, nem a A munkafolyamat dokumentációja kötelező a Mester Divízióban, és ez a bírálat részese.
A dokumentáció alatt rövid leírás szükséges, pár fontos képpel illusztrálva. Nem kell a legnagyobb titkokat kiadni. Tudjuk, hogy nem mindig lehetséges dolgozni és képeket készíteni egy időben. Képek egy hasonló munkafolyamatról is megfelelőek.
Ha nincs dokumentáció csatolva a nevezéshez, a versenyző diszkvalifikálva lesz!
Kategóriák a mester divízióban:

MB kategória: Madarak
MM kategória: Emlősök
MG kategória: Fejpreparátumok (csak emlősök)
MF: Halak
MRA: Kétéltűek
MSK: Csontvázak
MAG: Állatcsoportok
MRP: Reprodukciók

Díjak: Színes rozetták az elért pontoktól függően, részvételi diploma.
Csak az első három legmagasabb pontszámú versenyző kapja a „Első / Második / Harmadik Díj a Professzionális Divízióban” (kék/piros/sárga szalag). Legalább 90 pont szükséges az Első / Második / Harmadik Díj kiadásához. Egy versenyző egy kategóriában csak egy Díjat kaphat.

Szalagok, diplomák, címek:

A szalag színe jelzi az elért pontszámokat. Legalább 70 pontot el kell érni, hogy sárga szalagot kapjon a versenyző.

Sárga szalag: 70-79 pont
Piros szalag: 80-89 pont
Kék szalag: 90-100 (vagy több) pont

Csak az elért pontszámot jelzik a kis szalagok színei, a divíziótól függetlenül.

A következő díjak kerülnek kiadásra: Mester divízió Első / Második / Harmadik Díja, Professzionális  divízió Első / Második / Harmadik Díja, Kezdő  divízió Első / Második / Harmadik Díja. A helyezéseket a kis szalagokkal együtt adják ki, első díj kék, második piros, harmadik sárga, ezen díjazottak különleges diplomát is kapnak.

Elhullott állatok és elhullott préda állatok
Elhullott állatok és elhullott préda állatok nem kerülnek külön elbírálásra, de a művészi érdembe beleszámít (tervezés és kompozíció).

„Élő” préda állatok
Élőként tetsző (főként mozgásban lévő) préda állatokat pontozni lehet, mint élethű darabok, például egy állatcsoport részeként, de nem mint fő része egy egyéni állat kategóriánk vagy alkategóriának.

Egy állat látható részei:
A nevezett munkák minden oldalról bírálat alá kerülnek. Például egy nyelvhal szinte teljesen a tengerfenékbe süllyedve, ahol csak a szeme látszik ki, nem elbírálható. Kivéve a Vadállat fejek kategóriát, minden versenymunkának az egész állatot kell bemutatnia, nem csak egy részét pl: egy barlangból kinéző fej és nyak. Nem minden természetben előforduló pózt érdemes bemutatni a versenyen. A preparátum minden oldalának egyformán jó minőségűnek kell lennie.

Preparátumok, amiket nem lehet kiállítani:
Fantáziaszülemények, csapdázott állatok és olyan egyéb preparátumok, amik az általános közönség rossz megítélését válthatják ki, nem engedélyezettek. Azoknak a munkáknak, amik nem tartják tiszteletben az állat méltóságát, és nem élethű ábrázolások, nincs helye a versenyen.
Ízeltlábúak, mint például rovarok, pókok és puhatestűek illetve növények csak dekorációként szolgálhatnak.
Emberi preparátumokkal nem lehet versenyezni semmilyen kategóriában.

Azokkal a preparátumokkal, melyekkel már előző FeHoVa Nemzetközi Nyílt Preparátorversenyre neveztek, kategóriától és divíziótól függetlenül nem nevezhetőek további FeHoVa Nemzetközi Nyílt Preparátorversenyre.
Azokkal a preparátumokkal, melyekkel már előző ETC / WTC -re neveztek, kategóriától és divíziótól függetlenül nem nevezhetőek további FeHoVa Nemzetközi Nyílt Preparátorversenyre.

Hátterek, környezet
A FeHoVa Nemzetközi Nyílt Preparátorverseny egy preparátoroknak szóló verseny, az elsődleges nem az, hogy mennyire kidolgozott a környezet, elsősorban a preparátum lesz bírálva. Azonban a környezet és a háttér része a munkának, a bírálatba ez is beleszámít, főként a Mester Divízióba. Ha két munka azonos pontot kap, az a munka lesz preferálva, amelyik környezete jobban kidolgozott.
A háttérnek és környezetnek egyensúlyban kell lennie a preparátummal. A háttérnek a munkát bemutatni kell, nem eltorzítania. A preparátumnak biztonságosan rögzítve kell lennie az alaphoz. A nem megfelelően rögzített munkáktól pontot vonhatnak le.

A Vadállat fejek kivételével, (melyek falra illesztendő preparátumok) minden preparátum, melyet a FeHoVa Nemzetközi Nyílt Preparátorversenyre neveznek egy alappal kell, hogy érkezzen, különben hiányosnak minősül, és automatikusan hátrányba kerül. Az alapnak, környezetnek könnyen mozgathatónak kell lennie a versenyszervező csapat számára.

Anonimitás
Minden névtáblát, vagy jelzést el kell távolítani a munkáról, különben nem nevezhető a versenyre.
Tilos a versenybe nevezett preparátumokról képeket közzétenni a verseny előtt olyan címekkel, hozzászólásokkal, megjegyzésekkel, amivel felismerhető a versenybe nevezett munkadarab. Ez magában foglalja az egész internetet (honlapok, Facebook és az összes közösségi portál) illetve nyomtatott sajtót. A szabály megsértése a versenyben nevezett munkák kizárását vonja maga után, ismétlődő szabálysértés után pedig kitiltást jelent minden további FeHoVa Nemzetközi Nyílt Preparátorverseny és ETC bajnokságról.

Eredeti alapok
Minden kategóriában extra pontot érhet, ha egyénileg, megfelelően elkészített bábukat, fonott és öntött modelleket használnak fel. Ha két munka azonos pontot kap, az a munka lesz preferálva, amelyik alapja saját kezűleg volt készítve.
A vásárolt, de megváltoztatott alapok nem eredetiként lesznek kezelve, de értékelve lesz az eredetisége.

Referencia:
Minden versenyző csatolhat a nevezéséhez referenciát minden divízióba.
Fényképek egy nem szokványos fajról, vagy egy állat bonyolultabb részleteiről a bírók segítségére lehetnek. Nyomtatott fotókat szívesen fogadunk a készítés folyamatáról (a Mester Divízióban kötelező). Ha egy már kihalt fajról készül a bemutatás, kötelező egy részletes tudományos dokumentumot csatolni a nevezéshez.
Videókat, CD-ket, DVD-ket nem áll módunkban elfogadni.

Animációk:
Azokra a versenymunkákra amik animációt tartalmaznak, hangdobozok és hasonlóak ugyanazok a szabályok érvényesek mint minden más nevezésre. A rossz minőségű, nem élethű mozgó részekért pontlevonás jár.

Kereskedés a verseny területén:
A kiállítás alatt tilos „eladó” jelzést kitenni bármelyik versenymunka mellé, vagy bármilyen kereskedelmet folytatni a preparátumok közelében.

Óvás (csak a Professzionális divízióban lehetséges)
Ha egy versenyző új véleményt szeretne a bírálatok után, 100 euro összeg befizetés ellenében kérheti egy másik bíró bírálatát. Az új pontszám végleges, további óvás nem lehetséges.
Minden panaszt, esetleges óvást a bírálati lapok kiadását követő hat órában írásban be kell adni a szervezőbizottságnak.

Csalás
A bizonyított csalás azonnali kizáráshoz vezet.

A nevezési lap aláírásakor a versenyző tudomásul veszi és elfogadja a szabályzatot.

Adatvédelmi szabályzat