Szabályzat

Szabályzat:

Az ETC szabályzat az ETC engedélyével került felhasználásra, de módosításra kerültek!

Regisztráció:
Minden fajt tudományos névvel kell regisztrálni, pl: gímszarvas – Cervus elaphus. A versenyzőnek minden nevezett preparátumot egy időben kell leadnia a verseny előtt megadott időintervallumban.
Minden preparátumot előre kell nevezni, helyszíni nevezés nincs.

Felelősségvállalás
A Biztosítás
1 Felelősségbiztosítás
A Szerződő Fél a HUNGEXPO területén tevékenysége időtartamára, kiállítói, valamint saját kivitelezésben és/vagy
alvállalkozói által végzett építői (berendezői, bontói stb.) minőségében és felelősségéből eredő véletlen, váratlan
(balesetszerű) károkozásaira érvényes felelősségbiztosítással kell rendelkezzen.
2 A Felelősségbiztosítási Díj
A kötelező felelősségbiztosítás díja (a továbbiakban: a „Biztosítási Díj”) a Jelentkezési Íven meghirdetett
kedvezmények nélküli Helydíj 1%-a. A Szerződő Felet ezzel kapcsolatban a Helydíjszámlára vonatkozó fizetési
kötelezettség terheli.
A kötelező Kiállítási Biztosítási Díjat a biztosító megbízásából és annak javára a HUNGEXPO a helydíjszámlában
számlázza ki és szedi be.
3 Fedezet
A megfizetett Biztosítási Díj ellenében a Biztosító a Kiállító és/vagy építő (berendező, bontó stb.) alvállalkozó helyett – az
önrész kivételével – megtéríti a HUNGEXPO területén okozott mindazon véletlen, váratlan (balesetszerű) károkat,
amelyekért a károkozó kiállítói és/vagy építői (berendezői, bontói stb.) minőségében a magyar polgári jog szabályai
szerint kártérítési kötelezettséggel tartozik. A Kiállító az alvállalkozója által okozott kárért az alvállalkozójával
egyetemlegesen felelős a HUNGEXPO vagy harmadik személy vonatkozásában.
4 Egyéb biztosítás
A felelősségbizosítás mellett, nem kötelező jelleggel, a Kiállítók biztosítást köthetnek exponátumaikra, installációikra és
egyéb, a HUNGEXPO területén lévő tárgyaikra. E biztosítás elmaradásából vagy késedelmes megkötéséből származó
károk a Kiállítót terhelik.

Média:
A versenyzők beleegyeznek, hogy képek jelennek meg róluk, és a nevezett munkákról, illetve nevük publikálva lesz nyomtatott és online formában.

Bírálat:
Minden beadott pályaművet a „Professzionális” és a „Kezdő” divízióban egy, a „Mester” divízióban pedig két bíró fog elbírálni. Minden munka teljes bírálati lapot kap.

Fő kategóriák:
Természetes Darabok (NM)
A használt technikától független, a borítás (bőr, szőr, tollak, pikkelyek és csontok) eredeti kell, hogy legyen.
Minden technika megengedett amivel élethű darabokat lehet gyártani ( pl: hagyományos preparálás, PEG-darabok, fagyasztva szárítás, kevert technikák, öntvény madár lábak és csőrök).

Egyéni nevezések:
Nevezés több divízióba
Nincs lehetőség egy versenyzőnek egy állatkategóriában több divízióba nevezni. Például, nem nevezhet egy madarat (mérettől függetlenül) a „Professzionális Divízióba” és a „Mester Divízióba” egy időben. Ha a „Mester Divízióba” nevez egy madarat, a „Professzionális Divízió” nyitva áll ön előtt, hogy emlősökkel nevezzen. Ugyanez érvényes a „Fejpreparátumok”, csoportra is.

Több nevezés:
A maximum nevezés 8 darab minden versenyző számára minden Kategóriában (Kezdő és Professzionális Divízió) és az Alkategóriákban is (Mester divízió). Tilos álnév alatt nevezni több darabot.

Általános Divíziók és Díjak:
Kezdő Divízió (N)
Ez a divízió nyitott mindenki számára aki kevesebb mint 5 éve foglalkozik preparálással (gyakornoki idő is beleértendő) Ha egy versenyző indul a Kezdő Divízióba, nem indulhat a Professzionális és Mester Divízióba.
NB kategória: Madarak
NM kategória: Emlősök
NG kategória: Fejpreparátumok (csak emlősök)
Díjak: Színes rozetták az elért pontoktól függően, részvételi diploma.
Csak az első három legmagasabb pontszámú versenyző kapja a „Első / Második / Harmadik Díj a Kezdő Divízióban” (kék/piros/sárga szalag). Legalább 90 pont szükséges az Első / Második / Harmadik Díj kiadásához. Egy versenyző csak egy Díjat kaphat.

Professzionális Divízió (P)
Ez a divízió nyitott mindenki számára, aki nem kapott még kék szalagot a „Mester Divízióban”.
Madarak (B)
Emlősök (M)
Vadállat Fejek (G) (csak emlősök engedélyezettek)
Díjak: Színes rozetták az elért pontoktól függően, részvételi diploma.
Csak az első három legmagasabb pontszámú versenyző kapja a „Első / Második / Harmadik Díj a Professzionális Divízióban” (kék/piros/sárga szalag). Legalább 90 pont szükséges az Első / Második / Harmadik Díj kiadásához. Egy versenyző csak egy Díjat kaphat.

Mester Divízió
A cserzésen és a műszemeken kívül mindennek saját készítésűnek kell lennie. Ha vásárolt műanyag bábut használnak, azt jól láthatóan meg kell változtatni (ezt dokumentálni kell). Egyéb megvásárolható termékek nem engedélyezettek ebben a divízióban.
A munkafolyamat dokumentációja kötelező a Mester Divízióban, és ez a bírálat részese.
A dokumentáció alatt rövid leírás szükséges, pár fontos képpel illusztrálva. Nem kell a legnagyobb titkokat kiadni. Tudjuk, hogy nem mindig lehetséges dolgozni és képeket készíteni egy időben. Képek egy hasonló munkafolyamatról is megfelelőek.
Ha nincs dokumentáció csatolva a nevezéshez, a versenyző diszkvalifikálva lesz!
Kategóriák a mester divízióban:
Madár kategória (B)
Emlős kategória (M)
Vadállat fejek (G) (Csak emlősök engedélyezettek)
Díjak: Színes rozetták az elért pontoktól függően, részvételi diploma.
Csak az első három legmagasabb pontszámú versenyző kapja a „Első / Második / Harmadik Díj a Professzionális Divízióban” (kék/piros/sárga szalag). Legalább 90 pont szükséges az Első / Második / Harmadik Díj kiadásához. Egy versenyző csak egy Díjat kaphat.

Szalagok:
Sárga szalag: 70-79 pont
Piros szalag: 80-89 pont
Kék szalag: 90-100 (vagy több) pont

Elhullott állatok és elhullott préda állatok
Elhullott állatok és elhullott préda állatok nem kerülnek külön elbírálásra, de a művészi érdembe beleszámít (tervezés és kompozíció)

„Élő” préda állatok
Élőként tetsző (főként mozgásban lévő) préda állatokat pontozni lehet, mint élethű darabok, például egy állatcsoport részeként, de nem mint fő része egy egyéni állat kategóriánk vagy alkategóriának.

Egy állat látható részei:
A nevezett munkák minden oldalról bírálat alá kerülnek. Például egy nyelvhal szinte teljesen a tengerfenékbe süllyedve, ahol csak a szeme látszik ki, nem elbírálható. Kivéve a Vadállat fejek kategóriát, minden versenymunkának az egész állatot kell bemutatnia, nem csak egy részét pl: egy barlangból kinéző fej és nyak. A preparátum minden oldalának egyformán jó minőségűnek kell lennie.

Preparátumok, amiket nem lehet kiállítani:
Fantáziaszülemények, csapdázott állatok és olyan egyéb preparátumok, amik az általános közönség rossz megítélését válthatják ki, nem engedélyezettek. Azoknak a munkáknak, amik nem tartják tiszteletben az állat méltóságát, és nem élethű ábrázolások, nincs helye a versenyen.
Ízeltlábúak, mint például rovarok, pókok és puhatestűek illetve növények csak dekorációként szolgálhatnak.
Emberi preparátumokkal nem lehet versenyezni semmilyen kategóriában.

Hátterek, környezet
Ez egy preparátor verseny, az elsődleges nem az, hogy mennyire kidolgozott a környezet, elsősorban a preparátum lesz bírálva. Azonban a környezet és a háttér része a munkának, a bírálatba ez is beleszámít, főleg a Mester Divízióba. Ha két munka azonos pontot kap, az a munka lesz preferálva, amelyik környezete jobban kidolgozott.
A háttérnek és környezetnek egyensúlyban kell lennie a preparátummal. A háttérnek a munkát bemutatni kell, nem eltorzítania. A preparátumnak biztonságosan rögzítve kell lennie az alaphoz. A nem megfelelően rögzített munkáktól pontot vonhatnak le.

Anonimitás
Minden névtáblát, vagy jelzést el kell távolítani a munkáról, különben nem nevezhető a versenyre.
Tilos a versenybe nevezett preparátumokról képeket közzétenni a verseny előtt. Ez magában foglalja az egész internetet (honlapok, Facebook és az összes közösségi portál) illetve nyomtatott sajtót. A szabály megsértése a versenyben nevezett munkák kizárását vonja maga után.

Eredeti alapok
Minden kategóriában extra pontot érhet, ha egyénileg, megfelelően elkészített bábukat, fonott és öntött modelleket használnak fel. Ha két munka azonos pontot kap, az a munka lesz preferálva, amelyik alapja saját kezűleg volt készítve.
A vásárolt, de megváltoztatott alapok nem eredetiként lesznek kezelve, de értékelve lesz az eredetisége.

Referencia:
Minden versenyző csatolhat a nevezéséhez referenciát minden divízióba.
Fényképek egy nem szokványos fajról, vagy egy állat bonyolultabb részleteiről a bírók segítségére lehetnek. Nyomtatott fotókat szívesen fogadunk a készítés folyamatáról (a Mester Divízióban kötelező). Ha egy már kihalt fajról készül a bemutatás, kötelező egy részletes tudományos dokumentumot csatolni a nevezéshez.
Videókat, CD-ket, DVD-ket nem áll módunkban elfogadni.

Animációk:
Azokra a versenymunkákra amik animációt tartalmaznak, hangdobozok és hasonlóak ugyanazok a szabályok érvényesek mint minden más nevezésre. A rossz minőségű, nem élethű mozgó részekért pontlevonás jár.

Kereskedés a verseny területén:
A kiállítás alatt tilos „eladó” jelzést kitenni bármelyik versenymunka mellé, vagy bármilyen kereskedelmet folytatni a preparátumok közelében.

Óvás (csak a Professzionális divízióban lehetséges)
Ha egy versenyző új véleményt szeretne a bírálatok után, 100 euro összeg befizetés ellenében kérheti egy másik bíró bírálatát. Az új pontszám végleges, további óvás nem lehetséges.
Minden panaszt, esetleges óvást a bírálati lapok kiadását követő hat órában írásban be kell adni a szervezőbizottságnak.

Csalás
A bizonyított csalás azonnali kizáráshoz vezet.

A nevezési lap aláírásakor a versenyző tudomásul veszi és elfogadja a szabályzatot.

Adatvédelmi szabályzat